အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၌ က်င္းပသည့္ ေဂါက္သီး႐ိုက္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး ေဂါက္သီးအားကစားမယ္ ဖူးပြင့္ရတီခိုင္ ပထမဆု ဆြတ္ခူးရရွိ

မတ္ ၉ ရက္မွ ၁၀ ရက္အထိ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၌ က်င္းပသည့္ River Landing Classic -2020 ေဂါက္သီး ႐ိုက္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး ေဂါက္သီးအားကစားမယ္ ဖူးပြင့္ရတီခိုင္ ပထမဆု ဆြတ္ခူးရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဖူးပြင့္ရတီခိုင္သည္ ပထမေန႔တြင္ ၃၆ က်င္း ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့ရၿပီး ပထမ ၁၈ က်င္းတြင္ စုစုေပါင္း႐ိုက္ခ်က္ ၇၂ ခ်က္၊ ဒုတိယ ၁၈ က်င္းတြင္ စုစုေပါင္း ႐ိုက္ခ်က္ ၇၆ ခ်က္ျဖင့္ လည္းေကာင္း

ဒုတိယေန႔တြင္ ၆၈ ခ်က္၊ စုစုေပါင္း႐ိုက္ခ်က္ ၂၁၆ ခ်က္ျဖင့္ ပထမဆုကို ဆြတ္ခူးရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ကစားသမား ၆၈ ဦး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ဖူးပြင့္ရတီခိုင္သည္

အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ University of North Carolina Wilmington (UNCW) တြင္ ပညာသင္ၾကားေနသူျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၌ က်င္းပလ်က္ရွိသည့္ ေဂါက္သီး႐ိုက္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္လ်က္ရွိရာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားလည္း ရယူလ်က္ရွိသည္။

ခရက္ဒစ္