အိႏၵိယတြင္ ပညာသင္ၾကားေနသည့္ သံဃာေတာ္မ်ားကို သီတဂူဆရာေတာ္က ေလယာဥ္ခရီးစရိတ္ အကုန္အက်ခံ ျပန္ပင့္ေဆာင္မည္

အိႏၵိယတြင္ ပညာသင္ၾကားေနသည့္ သံဃာေတာ္မ်ားကို သီတဂူဆရာေတာ္က ေလယာဥ္ခရီးစရိတ္ အကုန္အက်ခံ ျပန္ပင့္ေဆာင္မည္

အိႏၵိယနိုင္ငံရွိ တကၠသိုလ္အသီးသီးတြင္ ပညာသင္ၾကားေနသည့္ သံဃာေတာ္မ်ားကို သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီးက ေလယာဥ္ခရီးစရိတ္ကုသိုလ္ေတာ္ျဖင့္ ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအား ျမန္မာျပည္သို့ ျပန္လည္ ပင့္ေဆာင္ပါမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အိႏၵိယနိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ပညာသင္ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားသာယာဖြံ့ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕၏ ဧၿပီလ ၂ ရက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ “Covid-19 ကူးစက္ေရာဂါျဖစ္ပြားမွုဆိုင္ရာအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အိႏၵိယနိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ပညာသင္ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ား သာယာဖြံ့ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီး

(Myanmar Monk-Students’ Welfare Association of India ) ၏ ျပည္ပၾသဝါဒါစရိယ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ သီတဂူဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ေလယာဥ္ခရီးစရိတ္ကုသိုလ္ေတာ္ျဖင့္ အိႏၵိယနိုင္ငံ တကၠသိုလ္အသီးသီးရွိ ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအား အမိျမန္မာျပည္သို့ ျပန္လည္ပင့္ေဆာင္ပါမည္ဘုရား” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာျပည္သို့ ျပန္လည္ႂကြေရာက္လိုၾကေသာ ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ ဧၿပီ ၂ ရက္တြင္ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီး၏ [email protected] သို့ ဘြဲ႕အမည္၊ ပတ္စပို့နံပါတ္၊ ဖုန္းနံပါတ္၊ တကၠသိုလ္အမည္တို့ကို အျမန္ေပးပို့ၾကရန္ ေၾကညာထားသည္။

ေက်ာ္သူျမင့္

Crd : Lwin Oo fb