သ႐ုပ္ေဆာင္ ျမင့္ျမတ္တို႔မိသားစုက က်ပ္သိန္း (၁၆၂၄၀၀၀၀) တန္ဖိုးရွိ PPE ဝတ္စုံ (၁၀၄၀) ကို လႉဒါန္း

COVID-19 ေရာဂါ ကာကြယ္ကုသေရးအတြက္

သ႐ုပ္ေဆာင္ ျမင့္ျမတ္+ မခင္သူေအာင္၊ သားေလး ေမာင္ျမတ္သူ တို႔မိသားစုမွ

က်ပ္သိန္း (၁၆၂၄၀၀၀၀) တန္ဖိုးရွိ PPE ဝတ္စုံ (၁၀၄၀) ကိုေဝဘာဂီေဆး႐ုံသို႔ လႉဒါန္းခဲ့သည္။

Photo-credit