အိမ္အကူအမ်ိဳးသမီးကို ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈျဖင့္ တရားစြဲခံရတဲ့ သရုပ္ေဆာင္မင္းရာဇာကိုေျမာက္ဥကၠလာတရားရံုးမွာယေန႕စတင္တရားစြဲဆိုခဲ့တဲ့ ျမင္ကြင္းမ်ား

အိမ္အကူအမ်ိဳးသမီးကို ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈျဖင့္ တရားစြဲခံရတဲ့ သရုပ္ေဆာင္မင္းရာဇာကိုေျမာက္ဥကၠလာတရားရံုးမွာယေန႕စတင္တရားစြဲဆိုခဲ့တဲ့ ျမင္ကြင္းမ်ား …

photo credit