ကိုဗစ္ကာလေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ” ႐ုပ္ရွင္ ကို ႐ိုက္ကူးေနမႈအား ရပ္ဆိုင္းထားရေပမယ့္ Editingပိုင္း ကြန္ျပ ဴတာအထူျပဳလုပ္ခ်က္အပိုင္းမ်ားအား ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ေန

ကိုဗစ္ ကာ လအတြင္း မွာ ” ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ” ႐ုပ္ရွင္ ကို ရိုက္ကူးေနၾကတဲ့ ပုံရိပ္မ်ား ထြက္ေပၚ

ယခု သတင္းကို ( ေအာင္ဆန္း ႐ုပ္ရွင္ ) စာမ်က္ႏွာ မွ တစ္ဆင့္ ျပန္လည္ မၽွေဝ တင္ဆက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ကိုဗစ္ ကာလအတြင္း ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ရွင္ ရိုက္ကူးမႈအေျခအေန ပုံရိပ္မ်ား ကို ျပန္လည္မၽွေဝလိုက္ပါတယ္။

ေအာင္ဆန္း ႐ုပ္ရွင္ ၏ ရိုက္ကူးထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလ (၂၄) ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး

ဆပ္ေကာ္မတီ (၇) ခုျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၈) ရက္ေန႔မွာ ထပ္မံဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါတယ္။

ေအာင္ဆန္း ႐ုပ္ရွင္ စတင္ရိုက္ကူးေရး မိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနားကို၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၄) ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ နိုဗိုတယ္ဟိုတယ္မွာ က်င္းပခဲ့ၿပီး

စက္တင္ဘာလ (၃၀) ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ရိုက္ကူးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ရိုက္ကူး ရက္ေပါင္း (၈၈) ရက္ ရိုက္ကူးခဲ့ၿပီး ႐ုပ္ရွင္တစ္ကားလုံး၏ (၈၀%) ခန္႔ ၿပီးစီးေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ COVID-19 ကမၻာ့ကပ္ေရာဂါ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ မတ္လ ကုန္ပိုင္းမွ စတင္ၿပီး

ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ရွင္ ရိုက္ကူးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေခတၱ ဆိုင္းငံ့ထားေသာ္လည္း Editing လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကြန္ျပဴတာ အထူးျပဳလုပ္ခ်က္ (VFX) မ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။

COVID-19 ကပ္ေရာဂါ အေျခအေနမ်ားေပၚ မူတည္ၿပီး ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ရွင္ ျပန္လည္ရိုက္ကူးခြင့္ရမည့္ အခ်ိန္တြင္ လက္က်န္ ဇာတ္ဝင္ခန္းမ်ားကို ဆက္လက္ရိုက္ကူးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

AungSanMovie ေအာင္ဆန္း ႐ုပ္ရွင္