မိဘေတြ နဲ႔ အဖုိးအဖြားေတြ က လက္မခံ ဘဲ စြန္႔ပစ္ေတာ့ မယ့္ (၇) ရက္သား ကေလးေလး

မိဘက စြန္႔ပစ္ေတာ့မယ့္ ကေလးေလးပါ။ ေဂဟာပို႔ေတာ့မွာဆိုလို႔ မိဘအရင္းလို ေမြးစားမယ့္သူရွိရင္ ကြၽန္မကိုယ္တိုင္ လက္ထဲအေရာက္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းနဲ႔ ထည့္ေပးပါမယ္။

၇ရက္သားေလးပဲ ရွိပါေသးတယ္။ သားေယာက္်ားေလးပါ။ ဖေအေရာ အေမေရာ အဖိုးအဖြားေတြကေရာ လက္မခံဘဲ စြန္႔ပစ္ခ်င္ေနတဲ့အတြက္ ေနာက္ေၾကာင္းရွင္းပါတယ္။ ေမြးစားမယ့္သူေတြအေနနဲ႔ ကေလးအတြက္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ႏိုင္မယ့္သူကို ေ႐ြးၿပီး ေပးပါမယ္။

ကေလးဘဝေရွ႕ေရးအတြက္ အာမခံခ်က္ရွိမယ့္သူ ကေလးဘဝအတြက္ မိသားစုေမတၱာ ေပးႏိုင္မယ့္သူကို ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး ေပးပါမယ္။ ေမြးစားခ်င္ရင္ ခ်က္ေဘာာက္က ဆက္သြယ္ေပးပါ။ သတင္းေပါက္ၾကားမွ မရွိေစရပါဘူး။

ကိုယ္တိုင္ ေမြးစားခ်င္ေပမယ့္ အခုလည္း တစ္ေယာက္နဲ႔ဆိုေတာ့ အဆင္မေျပလို႔ပါ။ ေမြးစားမယ့္သူ မေပၚဘူးဆိုရင္ ကိုယ့္မ်က္စိေအာက္မွာရွိမယ့္ စိတ္ခ်ရမယ့္ ေနရာတစ္ေနရာ စီစဥ္ေပးဖို႔ စဥ္းစားထားပါတယ္။

ျဖစ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ မိဘအရင္းလို အေမြစားအေမြခံ ေမြးစားမယ့္၊ မိသားစုဘဝ ေပးႏိုင္မယ့္သူလက္ထဲ အေရာက္ထည့္ေပးခ်င္ပါတယ္။ (အလႉခံပိုစ့္မဟုတ္တဲ့အတြက္ လႉတန္းရန္ မလိုအပ္ပါ)

အိပန္ဆယ္လုိ