ေငြက်ပ္ သိန္းေပါင္းေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ကုိ ေသတမ္းစာႏွင့္လွဴခဲ့တဲ့ ေမေမဂ်ယ္လီအခ်ိဳရည္ ကုမၸဏီမွ ဦးဟန္ဝင္းစုိး

မိမိပိုင္ဆိုင္မႈေငြ က်ပ္သိန္းေပါင္းေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ကို ေမေမလူမႈကူညီေရးအသင္းသို႔ ေသတမ္းစာႏွင့္လႉခဲ့ေသာ ေမေမဂ်ယ္လီအခ်ိဳရည္ ကုမၸဏီမွ ဦးဟန္ဝင္းစိုးျဖစ္ပါတယ္။ ေမေမလူမႈကူညီေရးေဖာင္ေဒးရွင္းဟာ

ေရရွားပါးေဒသမ်ားကိုေရရရွိေရး၊ ပညာေရးက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ေက်ာက္ကပ္ႏွင့္အသည္းလႉဒါန္းမႈ၊ ေသြးလႉဒါန္းမႈ၊ လိုအပ္ေသာအသင္းအဖြဲ႕မ်ားသို႔ေထာကိပံ့ကူညီမႈသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ခံရျခင္းမ်ားအတြက္ လႉဒါန္းမႈမ်ား အျပင္

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေပၚေဆး႐ုံႀကီးမ်ားတြင္ တနဂၤေႏြေန႕တိုင္း ဆန္ျပဳတ္သာကူ၊ ေရေႏြး၊ ေရသန္႔မ်ားကုိလွဴဒါန္းေပးေနၿပီး အဆုိပါလွဴဒါန္းမွဳမွာ လစဥ္က်ပ္ေငြသိနိးတစ္ရာဖုိးျဖစ္တယ္ခင္ဗ်ာ။

Credit