ရန္ကုန္ ေျမနီကုန္းရွိ တိုက္တတုံးနိမ့္က်သြားျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေရေျမာင္း ေပၚထုတ္ထားသည့္ CANTILEVER နိမ့္က်သြားျခင္းသာျဖစ္ဟုဆို

ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ့နယ္ ဗားကရာလမ္း ေျမနီကုန္း/ေတာင္ ရပ္ ကြက္တြင္ တိုက္တတုံး နိမ့္က်သြားျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေရ ေျမာင္းေပၚတြင္က်ေရာက္ေနသျဖင့္ Cantilever နိမ့္က်သြားျခင္းသျဖစ္ေၾကာင္း စုံစမ္းသိရွိရသည္။ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ့နယ္ ၿမိဳ့နယ္စည္ပင္ ေရစီးေရလာလုပ္ငန္းတာဝန္ခံအဖြဲ႕က

ယေန႔ (ဇြန္၃၀) ညေန ၆နာရီ အခ်ိန္တြင္ ဗားကရာလမ္း ေျမနီကုန္း/ေတာင္ ရပ္ကြက္ရွိ တိုက္အ မွတ္ (၂၄၄)ေရွ႕တြင္ ေရေျမာင္းတူးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ အဆိုပါတိုက္ေရွ႕တြင္ မူလေရေျမာင္းအုတ္ရိုးၿဖိဳဖ်က္ခဲ့ရာ Cantilever ထုတ္

ထားေသာ ဝရံတာေအာက္မွ တိုးခ်ဲ႕ အေဆာက္အဦမွာ ေရေျမာင္းေပၚတြင္က်ေရာက္ေနသည့္အတြက္ ၾကမ္းခင္းနိမ့္က်မွုျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ” လမ္းဘက္ကို Cantilever ထုတ္ထားတာေပါ့။ ေျမာင္းေဘာင္ေပၚမွာ ထုတ္ထားတာ။ အဲဒီမွာ ေျမာင္းေတြ အသစ္ျပန္လုပ္တဲ့အခါက်ေတာ့ ေျမာင္းေဘာင္ေပၚမွာ

တင္ထားတဲ့ အပိုင္းက ကၽြံသြားတာ။ main building ဘာမွ မျဖစ္ပါဘူး။ Cantilever ေလး နည္းနည္း နိမ့္သြားတာ။ ဘာမွ အႏၲရာယ္မရွိပါဘူး” ဟု စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ့နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေသာ္တာေအာင္က ေျပာသည္။

Source – ကိုလင္း