ဆရာေလးတစ္ပါးက ဒကာမတေယာက္လႉတဲ့ ျမန္မာေငြပိုက္ဆံတစ္ရာကို မယူဘဲစုတ္ၿဖဲလိုက္တဲ့ video ဖိုင္

ဆရာေလးတစ္ပါးက ဒကာမတေယာက္လႉတဲ့ ျမန္မာေငြပိုက္ဆံတစ္ရာကို မယူဘဲစုတ္ၿဖဲလိုက္တဲ့ Video ဖိုင္
ျကားသိရသမ်ွ

ဆရာေလးတစ္ပါးက ဒကာမတေယာက္လႉတဲ့ ျမန္မာေငြပိုက္ဆံတစ္ရာကို မယူဘဲစုတ္ၿဖဲလိုက္တဲ့ Video ဖိုင္
အခုအြန္လိုင္းမွာအရမ္း‌ေဟာ့‌ေနတဲ့ သီလရွင္ဆရာေလးတစ္ပါးက ဒကာမတေယာက္လႉတဲ့ ျမန္မာေငြပိုက္ဆံတစ္ရာကို မယူဘဲစုတ္ၿဖဲလိုက္တဲ့ video ဖိုင္

လႉတဲ့ဒကာမကလည္း ဆရာေလးႏွစ္ပါးကို ျမန္မာေငြ 100 လႉတယ္ ဆရာေလးကလည္း ၾကည့္ရတာ အသက္ငယ္ေတာ့ ဝါႏုေသးေတာ့ ေဒါသထြက္သြားတာျဖစ္မယ္ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ဆရာေလးႏွစ္ပါးကို videoရိုက္ လိုင္းေပၚတင္ေတာ့ အဆဲခံလိုက္ရတာ သီလရွင္ေတြပါ

အခုအြန္လိုင္းမွာအရမ္း‌ေဟာ့‌ေနတဲ့ သီလရွင္ဆရာေလးတစ္ပါးက ဒကာမတေယာက္လႉတဲ့ ျမန္မာေငြပိုက္ဆံတစ္ရာကို မယူဘဲစုတ္ၿဖဲလိုက္တဲ့ video ဖိုင္

လႉတဲ့ဒကာမကလည္း ဆရာေလးႏွစ္ပါးကို ျမန္မာေငြ 100 လႉတယ္ ဆရာေလးကလည္း ၾကည့္ရတာ အသက္ငယ္ေတာ့ ဝါႏုေသးေတာ့ ေဒါသထြက္သြားတာျဖစ္မယ္ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ဆရာေလးႏွစ္ပါးကို videoရိုက္ လိုင္းေပၚတင္ေတာ့ အဆဲခံလိုက္ရတာ သီလရွင္ေတြပါ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *