ပြဲကျပရမည့္ရက္အတြင္း ေရာက္မလာေသာေၾကာင့္ ျပႆနာနဲ႔ရင္ဆိုင္ရေတာ့မယ့္ ဇာတ္မင္းသား စြမ္းဇာနည္

ပြဲကျပရမည့္ရက္အတြင္း ေရာက္မလာေသာေၾကာင့္ ျပႆနာနဲ႔ရင္ဆိုင္ရေတာ့မယ့္ ဇာတ္မင္းသား စြမ္းဇာနည္
မႏၲေလး အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ နန္းေတာ္ရာစံျပကြက္သစ္ဘုရားပြဲတြင္ ကျပေဖ်ာ္ေျဖေရးအတြက္ မင္းသားစြမ္းဇာနည္အား ပြဲငွားရမ္းထားခဲ့ရာ ပြဲကျပရမည့္ရက္တြင္ မင္းသား ေရာက္မလာရာမွ ျပသနာစတင္ ျဖစ္ပြားၿပီး ပြဲအတြက္ျပင္ဆင္ထားေသာ ဇာတ္ပြဲပစၥည္းမ်ား ျပန္လည္ သိမ္းဆည္းသြားခဲ့ပါတယ္။

ပြဲေတာ္ေကာ္မတီက ဇာတ္ပစၥည္းတင္ေဆာင္တဲ့ ကားေလးစီး ထိန္းသိမ္းထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။

အဆိုပါျပသနာျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ဟန္ဇာမိုးဝင္းဇာတ္ကို ေျပာင္းလဲငွားရမ္းခဲ့ၿပီး လျပည့္ေက်ာ္ ၂ ရက္ ၃ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ႐ုံဝင္ေၾကး အခမဲ့ျဖင့္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးထားသည္ဟု ပြဲေတာ္ေကာ္မတီ တာဝန္ရွိလူႀကီးတစ္ဦးမွ ေရးသားထားတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။

Source – A Sai

အမရပူရၿမိဳ႕ နန္းေတာ္ရာစံျပကြက္သစ္

ပြဲေတာ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *